• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Konstupplevelser i VR för äldre gjorts möjligt i brett samarbete

Nu öppnas nya möjligheter att se och uppleva lokal konst i Halmstad för den som har svårt att ta sig till platser där konsten finns. Efter ett initiativ från Halmstads kommun har projektet ”Konstvandring med digitala glasögon” tagit fram en lösning för konstupplevelser med VR-glasögon.

Med VR-glasögon på, kan användaren få en konstvandring i Rådhuset med en av kommunens konstpedagoger som guide. Med blicken styr användaren om ett verk ska visas i närbild eller ges en fördjupning i form av ett litet föredrag.

Projektet är ett samarbete mellan kulturförvaltningen, hemvårdsförvaltningen och GIS-enheten i Halmstads kommun, det danska företaget TakeAwalk, och projektet har letts av Leap for life, vid Högskolan i Halmstad.

– Projektet har fört samman utvecklare, medarbetare inom kultur och äldreomsorg och slutanvändare. Tillsammans har de tagit fram en lösning för den utmaning som Halmstad kommun hade identifierat, säger Emma Börjesson, projektledare, Leap for life.

Lokal konst har filmats med 3D-kamera och gjorts om till en interaktiv konstvandring som kan upplevas genom VR-glasögon.

Forskning visar att kulturaktiviteter har en mängd positiva effekter på vårt mående och Sverige har ett nationellt mål att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Men många äldre har av olika skäl svårt att delta som besökare eller publik.

Mot den bakgrunden vände sig Halmstads kommun till Hallands innovationsarena för Connected Health, Leap for life, vid Högskolan i Halmstad, och ett projekt drogs i gång som involverat många parter och yrkesgrupper i flera år.

Under arbetet har 15 seniorer på Slottsparkens äldreboende och i Nyhems äldrelägenheter varit med och testat utrustning och upplevelser.

– Det har varit otroligt roligt och spännande att jobba med VR-projektet med våra testgrupper där deltagare har fått påverka och utveckla materialet, säger Ann-Sofi Löfquist, aktivitetsledare, hemvårdsförvaltningen Halmstads kommun.

– Vi vet att ett aktivt liv med mycket kultur ger positiva hälsoeffekter och skapar mening och den här VR-lösningen är ett fantastiskt sätt att göra konst tillgänglig för de som har svårt att ta sig till våra museer och konsthallar, säger Charlotte Libäck, kulturproducent för äldre, kulturförvaltningen Halmstads kommun.