• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunstyrelsen vill avbryta köp av borgmästarkedja

Under kommunstyrelsens sammanträde den 3 maj röstade en majoritet av ledamöterna bifall för ett politiskt initiativ från Vänsterpartiet med syfte att avbryta köpet av den så kallade borgmästarkedjan.

Initiativet från Vänsterpartiet kom med två att-satser:

  • att kommunstyrelsen i första hand ska uppmana kommunfullmäktiges presidium att avbryta inköpet,
  • i andra hand att om kommunfullmäktiges presidium inte själva beslutar att avbryta inköpet uppmana dem att kommunfullmäktige får möjlighet att ta ställning i frågan.

Enbart Sverigedemokraterna röstade nej till förslaget. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna yrkade bifall till Vänsterpartiets initiativ. Moderaterna, Centerpartiet och kommunstyrelsens politiske vilde Fabio Ishaq avstod från att rösta med hänvisning till att frågan hanteras av kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, och inte kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen kan inte genom sina beslut styra över kommunfullmäktiges presidium, utan enbart uppmana vilket den nu väljer att göra.