• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunfullmäktige gav klartecken till stödpaket

Ett enigt kommunfullmäktige gav den 31 mars klartecken till det omfattande stödpaket till lokala företag som nyligen föreslogs av kommunstyrelsen.

Paketet, motsvarande drygt 8 miljoner kronor, innehåller 13 åtgärdspunkter som alla syftar till att underlätta för de företag som drabbats hårt av coronapandemin. Många företag, inte minst inom besöksnäringen, kämpar idag för sin överlevnad och genom åtgärderna vill kommunen göra en insats för att bevara företag och arbetstillfällen i Halmstads kommun.

Åtgärderna är tänkta att minska företagens utgifter genom att kommunen låter bli att ta ut avgifter för exempelvis tillsyn och markhyra. Kommunen hjälper dessutom till med företagens marknadsföring genom satsningarna Handla för Halmstad och Turista hemma.

Åtgärderna i korthet

Åtgärderna gäller 2021 om det inte står något annat.

 1. Uteserveringar och torghandlare behöver inte betala avgift för markhyra, så kallad tillfällig markupplåtelse.
 2. Uteserveringar behöver inte betala avgift för bygglovsansökan.
 3. Serveringsställen behöver inte betala avgift för alkoholtillsyn.
 4. Serveringsställen får tillbaka de avgifter de betalade under 2020 för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.
 5. Frisörer, hudterapeuter, skönhetssalonger, solarier, salonger för massage, tatuering, piercing och akupunktur – så kallade yrkesmässiga hygieniska verksamheter behöver inte betala tillsynsavgift.
 6. Fordonstvättar, drivmedelsanläggningar, bilverkstäder och textiltvätterier behöver inte betala avgift för miljötillsyn.
 7. Verksamheter som ansöker om minskat antal tömningar av fettavskiljare slipper betala avgift för ansökan.
 8. Kampanjen ”Handla för Halmstad” får en fortsättning.
 9. Kampanjen ”Turista hemma” får en fortsättning.
 10. Företag där kommunens julgåva, ett presentkort, löses in slipper betala hanteringskostnad. Den står kommunen för.
 11. En ”pick-up-point” för avhämtning av varor skapas i centrala Halmstad.
 12. Kommunen sänker parkeringsavgiften i parkeringshuset Svartmunken med 50 procent.
 13. Kommunen tar inte ut någon ränta av utsatta företag som beviljas förlängd betalningstid för kommunala avgifter.