• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen vill underlätta installationen av solceller

Detaljplansbestämmelser har gjort det svårt för privatpersoner i vissa områden att få bygglov för att installera solceller. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 7 juni att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att undersöka på vilket sätt det eventuellt går att underlätta processen.

Bakgrunden till uppdraget är att det finns privatpersoner som önskat installera solceller på sina fastigheter men som nekats bygglov eftersom det finns detaljplansbestämmelser som reglerar byggnadernas takmaterial.

 – Möjliggör solceller för fler fastigheter! Vi skriver nu 2022 och jag vill att fastighetsägare i Halmstads kommun ska kunna vara så hållbara som kommunfullmäktige uppmanar till i kommunens energi- och klimatplan. Att man äger ett hus i ett område som omfattas av en detaljplan med idag oskälig regleringsnivå ska inte grusa möjligheten att montera solceller på taket, säger Jenny Axelsson (C), samhällsbyggnadsutskottets ordförande.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade om en kartläggning och en handlingsplan i syfte att ändra de detaljplaner som hämmas av begränsande bestämmelser.