• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen vill anställa fler funktionsnedsatta personer

Kommunen bör ta fram en handlingsplan för att anställa fler personer med funktionsnedsättningar. Det beslutade kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott den 8 februari efter att ha bifallit en motion av Socialdemokraterna.

Motionen föreslår att kommunen ska ta fram en handlingsplan och förslag på åtgärder för att öka kommunala anställningar av personer med funktionsnedsättningar. Kommunen ska också se över möjligheten att erbjuda praktik, traineeprogram och sommarjobb specifikt för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Motionen fastslår att som Halmstads största arbetsgivare har kommunen ett ansvar att vara förebild och visa möjligheter till ökad inkludering och mångfald på arbetsmarknaden. Att få en anställning kan skapa positiva effekter för enskilda i form av egen försörjning, ökad livskvalitet och ett socialt sammanhang.

- Kommunen ska föregå med gott exempel och möjliggöra vägar till egen försörjning även för de som står långt från arbetsmarknaden, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

Precis som många andra kommuner och regioner står Halmstads kommun inför stora rekryteringsutmaningar. Att bredda och göra rekryteringsarbetet mer inkluderande kan leda till ett bättre tillvaratagande av fler olika kompetenser, vilket kommunen ser positivt på. Det kan både bli en vinst för enskilda som står långt ifrån arbetsmarknaden och kommunens kompetensförsörjning.

Slutgiltigt beslut om motionen kommer att tas av kommunfullmäktige. Om den får bifall även där kommer förslag på åtgärder att redovisas någon gång under 2022.