• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen tar första steget för att minska energianvändningen

I arbetet med att minska kommunens energianvändning kommer nu tiden för gatubelysningen att kortas. Även tiden som julbelysningen kommer att vara tänd justeras.

Från och med idag den 3 oktober påbörjas arbetet med att korta tiden för gatubelysningen. Nu kommer det att tändas 30 minuter senare på kvällen och släckas 30 minuter tidigare på morgonen. Justeringen av tiden ger en minskning på cirka 650 000 kWh. Arbetet påbörjas i Halmstads tätort och sedan fortsätter det ut i kommunens samhällen. Normalt tänds och släcks belysningen i samband med solens ned och uppgång.

Julbelysning

Årets julbelysning kommer i år att vara tänd under en kortare period. Dessutom kommer inte alla ljusdekorationer att tändas. Träden i Halmstad city tänds endast mellan den 20 november till den 15 januari 2023. Normalt tänds träden redan den 1 oktober till den 28 februari året därpå. Granarna på Stora torg, Lilla torg, i Getinge och i Oskarström kommer att kläs och tändas. Även julgirlangerna på gatorna i centrum tänds. Endast delar av den nya julbelysningen med belysningsstolpar och djur tänds. Ljuscylindrarna på Österbro och ljusslingan i Norre katts park tänds inte.