• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen svarar regeringen om förpackningsinsamlingen

Halmstads kommun ställer sig försiktigt positivt till regeringens förslag om en förändrad förpackningsinsamling. I yttrandet konstaterar kommunen att det är bra att kommunerna föreslås ta över ansvaret för förpackningsinsamlingen. Det är dock osäkert om förslaget ger kommunen kostnadstäckning, samtidigt som införandetiden bedöms vara orimlig.

I promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter lämnar regeringen förslag på hur insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och verksamheter ska regleras. Förändringen föreslås ske etappvis under åren 2024–26.

Kommunstyrelsens samhällbyggnadsutskott beslutade den 8 februari att ställa sig bakom kommunens remissvar som är positiv till att kommunerna tar över ansvaret för förpackningsinsamlingen. Halmstads kommun tycker dock att kommunen ska kompenseras ekonomiskt och att införandeperioden förlängs så att kommunen hinner ta över ansvaret och hantera övergången mellan ett befintligt och nytt insamlingssystem på ett bra sätt.