• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen startar Barnahus för Halland

Tillsammans med länets övriga kommuner samt polis, åklagarmyndighet och Region Halland har socialnämnden tagit beslutat att starta ett så kallat Barnahus, en verksamhet som stöttar brottsutsatta barn.

Ett beslut togs av nämnden på fredagen att ställa sig bakom ett samverkansavtal med länets övriga kommuner och Region Halland.

Det är en verksamhet som vänder sig till barn upp till 18 år och som misstänkts utsatts för våldsbrott, sexuellt ofredande, utsätter andra för sexuella handlingar som är olagliga, utsätts för hedersrelaterade brott, upplevt våld i nära relation, misstänks ha utsatts för synnerligen grova våldsbrott oavsett relation till gärningsman.

Tanken är att barnen ska utredas på samma ställe och i en miljö anpassad för barn och att barnen inte ska behöva berätta sin historia flera gånger på flera olika platser för olika myndighetspersoner.

Myndigheterna planerar gemensamt och genomför insatsen för barnen och familjen. I grunden handlar det om att undvika att barnen utsätt för ytterligare påfrestningar på grund av myndigheters insatser. Barnahuset ska ge barnen en rättssäker och snabb process, som är anpassad och barnen ska även få det krisstöd som behövs.

En lokal kommer att finnas i Halmstads kommun där Halmstads kommun ansvarar för verksamhet och personal och det kommer att skapas en filial i Varberg. Kostnaderna för verksamheten fördelas mellan länets kommuner och Region Halland. Verksamheten planeras att vara igång i slutet på 2021.

Sedan tidigare finns det ett 30-tal Barnahus i landet, dock inget i Halland.

– Detta är ett viktigt steg i arbetet med barn som utsatts för brott, och det är mycket glädjande att det finns en samsyn hos alla berörda instanser, säger Ella Kardemark (KD) socialnämndens ordförande.

– När det gäller Barnahus så ser vi positivt på att de äntligen blir av. Verksamheten kommer att öka kvaliteten väldigt mycket och barnperspektivet lyfts fram på ett bra sätt, säger Tord Johansson (S), vice ordförande i socialnämnden