• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen stärker insatserna mot organiserad brottslighet

Personer som ägnar sig åt brottslighet i kommunala lokaler är ett problem både i Halmstad och nationellt, vilket har stora för enskilda invånare och skadar förtroendet för det offentliga systemet. Därför beslutade kommunstyrelsens tillväxt- och hållbarhetsutskott att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer som skärper kraven för korttidsuthyrning av kommunens lokaler.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2020 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att lägga fram förslag på hur kommunkoncernen kan bidra till att stoppa organiserad brottslighet och svart ekonomi. Under dagens möte presenterades delar av uppdragets resultat, som bland annat lyfter behovet av skärpta krav för korttidsuthyrning.

Kommunen har redan skärpt avtalen för hyreslokaler och arrenden med längre hyrestid än en månad. Numera är det angivet att brottslig verksamhet inte får bedrivas på mark eller i lokaler som Halmstads kommun äger. Detta förtydligande innebär att det i framtiden kommer vara enklare för kommunen att vräka kriminella lokalhyresgäster.

- Alliansen har varit mycket tydlig med att Halmstad ska vara en usel stad för brottslingar. I dag tog vi ännu ett steg mot det målet, säger Jonas Bergman (M), ordförande för kommunstyrelsens tillväxt- och hållbarhetsutskott.

För att upptäcka bidragsfusk har kommunen skärpt sina rutiner för ekonomiskt bistånd. Rutinskärpningarna syftar till att motverka felaktiga utbetalningar och att säkerställa att skattemedel inte ska hamnar i händerna hos personer utan giltiga skäl.

Kommande insatser
Delrapporten konstaterar också att kommunkoncernen är en attraktiv kund på marknaden och en potentiell måltavla för organiserad brottslighet. Kommunens upphandlingsenhet arbetar därför med att ta fram riktlinjer som skärper Halmstads kommuns upphandlingsrutiner och proaktivt motverkar ekonomisk brottslighet. Riktlinjen är ute på remiss och slutgiltigt beslut om riktlinjen fattas under 2022.

Beslutet går vidare till kommunstyrelsen.