• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen satsar över 10 miljoner kronor på en löneökning i bristyrken inom vård och omsorg

Halmstads kommun gör i år en extra satsning på medarbetare inom Kommunals avtalsområde. Det handlar om löneökningar på sammanlagt 10,8 miljoner kronor för bland annat undersköterskor, barnskötare och måltidspersonal.

Satsningen görs för att över tid klara kompetensförsörjningen i bristyrken och för att bidra till att behålla medarbetare inom verksamheten.

Detta är den enskilt största lönesatsningen kommunen har gjort på mycket länge.

Det centrala avtalet mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal gäller från den 1 november 2020. Avtalet innehåller en riktad satsning på yrkesutbildade medarbetare inom vård, skola och omsorg.

Det centrala avtalet ger en löneökning med ett utrymme på 380 kronor per månad, plus 0,3 procent som ska bidra till att öka lönespridningen för yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.

Yrkesgrupperna får, utöver den ordinarie löneöversyn, ett extra löneutrymme, som fördelas individuellt och differentierat, för att öka lönespridningen. Detta bidrar till en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap, yrkesutveckling, resultat och även bidrar till verksamhetens mål.

800 nya medarbetare årligen

Arbetsgivarens beslut om en riktad satsning, utöver det centrala avtalet, innebär ett genomsnittligt påslag för undersköterskor, stödassistenter och personliga assistenter på 250 kronor per månad medan barnskötare, elevassister, kockar och måltidspersonal i genomsnitt får 150 kronor per månad.

Denna årliga satsning är på 10,8 miljoner kronor och berör cirka 3 000 medarbetare i Halmstads kommun.

Fram till år 2035 kommer det att finnas ett behov av att anställa cirka 800 medarbetare årligen inom vård och omsorg. Detta för att täcka behovet som uppstår bland annat på grund av att Halmstad växer och stora pensionsavgångar.

– Det är just inom vård och omsorg vi har vår största utmaning med kompetensförsörjning. Det känns viktigt att göra denna medvetna lönesatsning på våra medarbetare som är den största på många år, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.