• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen samordnar arbete för minskade föroreningar i Kistinge

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta en samordnande roll i det fortsatta arbetet med PFAS-föroreningarna som har hittats i ytvatten och grundvatten i och omkring Kistinge industriområde. Det beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott på tisdagens sammanträde.

I dialog med tillsynsmyndigheterna, länsstyrelsen och miljönämnden, ska kommunledningsförvaltningen leda en samverkansgrupp med övriga berörda verksamhetsutövare. Vilka det är pekas ut i ansvarsutredningen som bygg- och miljöförvaltningen har gjort och som innefattar både kommunala verksamheter och privata företag som verkat och verkar i det berörda området.

Efter ansvarsutredningen kommer vidare arbete att innebära fortsatt utredning om PFAS-föroreningarna omkring Kistinge industriområde, samt att påbörja nödvändiga åtgärder för att minimera fortsatt spridning. Syftet med att ta en samordnande roll är för att det fortsatta utredningsarbetet ska komma igång så fort som möjligt för att sedan även skyndsamt kunna inleda rätt åtgärder.

Att kommunledningsförvaltningen får ett samordnande uppdrag innebär inte att kommunen tar det fulla ansvaret eller kostnader för föroreningarna i området. Rollen som samordnare tar kommunen som samhällsaktör för att föroreningarna behöver utredas så skyndsamt som möjligt för att minimera fortsatt spridning. Ansvarsutredningen fastslår att arbetet framåt kräver ett solidariskt ansvar av alla utpekade verksamhetsutövare.

Till att börja med avsätts 1,2 miljoner kronor från kommunstyrelsen till samverkansuppdraget och utredningsarbetet för år 2022. Vad det fortsatta arbetet med att minska föroreningarna kommer att kosta är ännu inte fastställt.

- Jag är oerhört mån om att rätt åtgärder ska inledas skyndsamt. Det är rimligt att Halmstads kommun tar en samordnande roll för att minimera fortsatt spridning. Det är dock lika rimligt att arbetet framåt bygger på ett solidariskt ansvar av alla utpekade verksamhetsutövare. Fortsatta utredningar blir komplexa, men för de enskilda näringsutövare som använder vatten och mark i området är det viktigt att deras problem åtgärdas och att det inte drar ut på tiden, säger Jenny Axelsson (C), ordförande.

Beslutet går nu vidare till kommunstyrelsen.

För mer bakgrundsinformation om PFAS-föroreningarna, läs på kommunens webbplats: PFAS - Halmstads kommun Länk till annan webbplats.