• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen säljer Patrikshills annex och möjliggör för bostäder

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott vill skriva ett reservationsavtal med Eva och Axel Edvard Pihls stiftelse. Avtalet innebär att stiftelsen får köpa en del av Bagaren 11 – Patrikshills annex på Söder – för 12 300 000 kronor. Köpet skulle innebära att stiftelsen kan förverkliga sina planer på att göra bostäder i byggnaden.

Planerna har funnits länge – stiftelsen visade för flera år sedan intresse för att köpa Patrikshills annex. Deras intention är att renovera byggnaden och skapa lägenheter för äldre. Hyrorna är tänkt att vara lägre än andra liknande lägenheter i Halmstad, och stiftelsen räknar med att efter renovering och ombyggnation kunna inrymma cirka 25 lägenheter.

Samhällsbyggnadsutskottet ställer sig positiva till både reservationsavtalet och den nya detaljplanen, och skickar därför vidare ärendet till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.