• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen möjliggör expandering för flera företag

Efter beslut i samhällsbyggnadsutskottet den 30 november om flera nya reservationsavtal får nu tre företag i kommunen möjlighet att expandera sin verksamhet.

Sjöö Invest i Halmstad AB får teckna ett reservationsavtal för fastigheten Falsen 8 som ligger i inom Vilhelmsfälts industriområde utanför den del som ska omvandlas till blandstad. Företaget får möjlighet att köpa fastigheten på 8 020 kvadratmeter för cirka 3 395 000 kronor. Avsikten är att bygga kontor, lager och verkstad åt PS Energi ABs verksamhet.

Även Telium Sweden AB får möjlighet att expandera sin verksamhet med ett nytt reservationsavtal. Avtalet avser fastighet Getinge-Brogård 2:8 inom Getinges industriområde som bolaget får möjlighet att köpa för 577 000 kronor. Fastigheten är 2885 kvadratmeter stor och planen är att bygga kontor och monteringshall. Idag hyr företaget lokaler inom Vilhelmsfälts industriområde, men behöver större yta när verksamheten växer.

Trädgårdscompaniet vill också expandera sin verksamhet och utskottet godkände ett reservationsavtal för fastigheten Haverdal 3:19, som ligger granne med en fastighet som företaget äger idag. Trädgårdscompaniet Bengtsson AB får möjlighet att köpa fastigheten för 540 000 kronor. Totala arean är på 1800 kvadratmeter och byggrätten avser cirka 20 procent av dessa. Företaget planerar att bland annat bygga maskinhall, kylrum och personalutrymmen. Det innebär att de får hela sin verksamhet samlad på en plats och möjlighet till ett större sortiment.