• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen mitt upp i arbetet för en provtagningsplan för PFAS-utsläppen i Kistinge

Halmstads kommun är just nu inne i ett intensivt arbete angående utsläppen av PFAS i Kistingeområdet.

– Arbetet med att få fram en provtagningsplan är igång och kommunen tar sitt ansvar samtidigt som vill vi arbeta nära alla verksamhetsutövare i Kistinge. säger Alexandra Sandberg som är strateg på samhällsbyggnadskontoret.

Idag levererar kommunledningsförvaltningen vid Halmstads kommun ett första förslag till provtagningsplan för Kistinge angående utsläpp av PFAS-ämnen till bygg- och miljöförvaltningen. En plan som i dagsläget inte är helt komplett.

Kommunen samverkar med Stena Recycling AB och vi avser att ta fram en gemensam provtagningsplan. Eftersom Stena har överklagat ansvarsutredningen vill kommunen slutföra arbetet med planen efter att länsstyrelsen hanterat överklagandet. För att nå hög kvalitet i kommande utredningsarbete är det viktigt att enhetliga metoder och utrustning används, samt vissa mätningar och provuttag även sker koordinerat för att nå god jämförbarhet.

Kommunen har varit tydlig med att man tar en samordnande roll för att det fortsatta utredningsarbetet ska komma igång så fort som möjligt för att sedan även skyndsamt kunna inleda rätt åtgärder. Det innebär dock inte att kommunen tar det fulla ansvaret eller kostnader för föroreningarna i området. Kommunstyrelsen har avsatt 1,2 miljoner kronor till uppdraget och utredningsarbetet för 2022. Vad det fortsatta arbetet med att minska föroreningarna kommer att kosta är ännu inte fastställt. Ansvarsutredningen slog också fast att arbetet framåt kräver ett solidariskt ansvar av alla utpekade verksamhetsutövare.

–Vi kommer också att bjuda övriga verksamhetsutövare listade i ansvarsutredningen, till dialog om provtagningsplanen, när den är tillräckligt klar. Syftet med dialogen är att alla berörda verksamhetsutövare ska få insyn i arbetet och kunna delta där det är lämpligt, säger Alexandra Sandberg.

Läs mer om PFAS-föroreningar.