• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen blir delägare i Kommunassurans Syd Försäkring AB

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutade den 9/11 att kommunen köper aktier i captivebolaget Kommunassurans Syd Försäkring AB (KSFAB).

Beslutet innebär att kommunledningsförvaltningen nu går vidare med en ansökan om att bli delägare i bolaget. Ett delägarskap innebär bland annat att kommunen säkrar tillgången till en kommunförsäkring, sänker sina generella kostnader för försäkringspremier och förbättrar det förebyggande olycksarbetet och effektiviserar sina skadehanteringar. Bakgrunden till beslutet är att Halmstads kommun under en tid undersökt möjligheten att långsiktigt säkra tillgången till kommunförsäkringar.

Under de senaste åren har många försäkringspremier ökat i pris och konkurrensen på vissa försäkringsområden har gjort det allt svårare att hitta långsiktigt hållbara försäkringsalternativ. En vanlig väg i kommunsverige att hantera detta, är att bli delägare i captivebolag.

Ett captivebolag inom försäkringsvärlden är ett bolag som bildats av en eller flera företag/kommuner med syfte att försäkra de egna riskerna. Halmstads kommuns nuvarande kommunförsäkringsavtal löper ut den 2022-06-30 och det är först efter datumet som det kan bli aktuellt att placera försäkringar i KSFAB.

KSFAB bildades 2005 och har sedan starten nu över 70 kommuner, där bland andra Malmö, Lund, Laholm och Varberg är delägare.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är sista beslutsinstans.