• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen aktiverar krisstab

Den stora smittspridningen som just nu skapar en stor frånvaro och därmed ett ansträngt personalläge inom främst barn- och ungdomsförvaltningen, gör att kommunen återigen har aktiverat den kommunövergripande staben. Medarbetare från andra förvaltningar och bolag har redan lånats ut för att stötta i förskolor och skolor.

— Barn- och ungdomsförvaltningen har i det längsta lyckats lösa sitt uppdrag utan stöd. Men nu när de flaggar för att hjälp behövs så startar vi staben för att säkerställa att samhällsviktiga funktioner kan fungera trots omfattande frånvaro. Detta genom att samordna både stödet och informationen till förvaltningar och bolag, säger kommundirektör Mattias Rossköld.

Oförändrat läge i skola

Läget på barn- och ungdomsförvaltningen just nu är att frånvaron ligger på tjugo procent bland personal i förskola och skola. Inom förskolan är läget något bättre jämfört med tidigare veckor, men i grundskolan ser man i nuläget ingen förbättring.
— Vi behöver planera för uthållighet. Vi ser eventuellt en tendens att fler elever är på väg tillbaka till skolan men många medarbetare är frånvarande. Vi har ställt om så mycket vi klarar inom vår egen förvaltning, nu behöver vi stöd från andra för att kunna hålla i längden, säger Pauline Broholm Lindberg, chef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Samhällsviktig verksamhet

Det är viktigt för Halmstads kommun att förskola och grundskola kan hållas öppna och att barnens rätt till utbildning upprätthålls. Skulle verksamheten tvingas stänga i större omfattning så äventyras annan samhällsviktig verksamhet, när vårdnadshavare måste stanna hemma från arbetet och ta hand om sina barn. Detta är själva grundtanken när man öppnar upp för att låna ut kommunalt anställda medarbetare till förskolor och skolor. Förflyttningen bygger på frivillighet, det vill säga ingen kommer att tvingas att flytta från sitt ordinarie jobb. Alla som lånas ut till barn- och ungdomsförvaltningen har också uppvisat ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
— Dagens besked om de slopade restriktionerna är efterlängtade men vi ser ju ändå en mycket ansträngd bemanningssituation ett antal veckor framåt, säger kommundirektör Mattias Rossköld.