• Halmstads webbplatser

Kattfotens katthem får ekonomiskt stöd

Efter ett initiativärende från Ansvar för Halmstad beslutade kommunstyrelsen att efterskänka Kattfotens katthems lokalhyra för 2024.

– Kattfoten är en viktig verksamhet i vår kommun. Självklart främst för alla katter som blir hjälpta, men även för allmänheten eftersom vi tack vare deras ideella krafter inte har dessa bortsprungna och skadade katter ute på våra gator, säger Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kattfotens lokalhyra för 2024 kommer att bli 52 147 kronor. Motsvarande belopp beslutades att ersättas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser till teknik- och fastighetsförvaltningen för att täcka föreningens årshyra.

– I dagsläget har vi inget föreningsbidrag där Kattfoten faller inom ramen för kriterierna, men det är en verksamhet som kommunen gärna stöttar och därför tog vi detta beslut idag, säger Anna Fallkvist (M), förste vice ordförande.