• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ingen pappersreklam, tack!

Varje år tar Halmstads kommun emot mer än 3 ton pappersreklam, men nu säger vi nej tack till reklam. Den största vinsten gör miljön, men hanteringen kostar både tid och pengar i den kommunala verksamheten, samtidigt som effekten för företagen som skickar reklamen är låg.

Syftet med att säga nej tack till reklam är främst att minska mängden avfall. Det är en insats kopplad till Halmstads kommuns mål att aktivt driva omställning till ett miljömässigt hållbart samhälle.

– Vi har tydliga mål för vårt miljö- och klimatarbete och ett av dem är att vi ska arbeta för att minska mängden avfall. Här finns potential att minska inflödet av papper med mer än 3 ton – det motsvarar en koldioxidbesparing motsvarande två tredjedels varv runt jorden i en bensinbil, säger hållbarhetsstrateg Alexandra Sandberg.

Reklamstoppet sparar resurser

Hanteringen av all reklam inom kommunen tar också mycket tid och resurser. Inkommande reklam körs från postterminalen till Rådhuset, sorteras och körs därefter vidare ut till varje förvaltning. Ofta sorteras den även där för att nästa dag köras ut till kommunens många olika arbetsställen. Väl framme hamnar majoriteten av reklamen ändå i soptunnan, eller i bästa fall i återvinningen.

– Vi vill använda de kommunala resurserna på rätt sätt samtidigt som vi blir mer hållbara. Genom enkla insatser hoppas vi mer än halvera inflödet av pappersreklam, säger stabschef Anna Wallefors som initierat projektet.

Företagen kan spara in onödiga reklamutskick

Halmstads kommun måste följa lagen om offentlig upphandling och får därmed enbart handla varor och tjänster från upphandlade aktörer. Deras sortiment finns redan tillgängligt för alla medarbetare i system, vilket gör reklamutskick onödiga.

Eftersom ingen får handla från företag som inte är upphandlade blir även utskick från dessa aktörer bortkastade.

– Att göra stora utskick till Halmstads kommun kostar mycket pengar för företagen. Genom att vi avböjer reklamutskick kan de använda sin marknadsföringsbudget till mer effektiva insatser, säger Anna Wallefors.

Led i större arbete för hållbarhet

Att minska mängden reklam är ett led i kommunens hållbarhetsarbete. Exempel på andra insatser är att minska mängden plast i kommunens verksamheter, öka återbruket av begagnade möbler, förbättra avfallshanteringen och kranvattenmärka kommunens rådhus.