• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Inga nya budgetförslag lades i kommunstyrelsen

På dagordningen vid dagens komunstyrelsesammanträde stod Halmstads kommuns mål och budget för 2024-2028.

Den styrande majoriteten, Ansvar för Halmstad, presenterade sitt budgetförslag tidigare i maj. Vid dagens sammanträde lade de två tilläggsyrkanden till sitt eget förslag, ett om ytterligare tre miljoner kronor till teknik- och fastighetsnämnden under 2024 för utbetalning av driftbidrag till Svenska kyrkan för skapandet av en lek- och lärmiljö för barn i anslutning till Nikolaiparken, och ett annat om ytterligare två miljoner kronor till kommunledningens säkerhetsarbete under 2024 respektive 2025 för finansierandet av ordningsvakter.

Oppositionspartierna lade inga nya förslag eller ändringsyrkanden i kommunstyrelsen, men de har fortfarande möjlighet fram till kommunfullmäktige den 14-15 juni när slutgiltigt beslut tas.