• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Informationskuber om Österskans

I två svarta informationskuber kan allmänhet från i morgon eftermiddag (onsdag den 6 juli) se visionsbilder och läsa om hotellförslaget som ligger till grund för folkomröstningen den 11 september.

Förutom text och bilder om den planerade hotellbyggnaden med saluhall, restaurang och omgivande parker och torg, finns också information om själva folkomröstningen och hur du som Halmstadbo kan påverka.

Informationen i kuberna är kortfattad och på lätt svenska för att så många som möjligt ska kunna ta del av den. På webben finns mer information för den som vill fördjupa sig: www.halmstad.se/osterskans

Information och handlingar till detaljplanen finns också i Rådhusets entré.

Möjlighet att ställa frågor

Vid fyra tillfällen i sommar finns chansen att träffa tjänstepersoner som arbetat med detaljplanen, samt kommunstyrelsens ordförande.

De finns på plats vid kuberna på Österskans:

  • 6 juli kl. 15.30–18.00
  • 7 juli kl. 11.30–14.00
  • 15 augusti kl. 15.30–18.00
  • 18 augusti kl. 11.30–14.00
Två svarta kuber. På sidorna finns ett konstverk med ögon

Kuberna – återbruk med konstverk

De svarta informationskuberna är återbruk. De användes först av Hallands Konstmuseum inför deras ombyggnation.

På utsidan av kuberna finns konstverket ”Ögonvinklar” av Veronica Lindahl som gjorts på uppdrag av Halmstads kommun.

Tanken är att kuberna ska användas även vid andra tillfällen framöver för att ge invånare möjlighet att få kunskap om och vara delaktiga i aktuella samhällsprocesser. De är ett komplement till kommunens vanliga informationskanaler för att öka delaktigheten.