• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

INBJUDAN Kultur + politik = sant?

Vilken kultur vill de politiska partierna se i Halmstad de kommande fyra åren? Och hur ser de på kulturens villkor när det handlar om de stora frågorna: lokaler och scener, stöd och bidrag, kulturutbud och upplevelser?

Välkommen till Kulturpolitisk frukost på Galleri 70 fredagen den 19 augusti klockan 9.00-11.00.

Kulturlivet i Halmstad hade under våren möjlighet att skicka in frågor kring de viktigaste kulturpolitiska frågorna utifrån deras perspektiv. Frågorna visade sig i huvudsak röra sig kring de tre huvudområdena ”lokaler och scener”, ”stöd och bidrag”, ”kulturutbud och upplevelser”. Frågorna bildar grunden för den kulturpolitiska debatten.

Under förmiddagen får partierna möjlighet att dela med sig av sin kulturpolitiska vision på tre minuter, debattera de inkomna frågeställningarna samt svara på frågor från publiken. Moderator är journalisten Linda Thulin.

Medverkande politiker:

  • Anna Ginstmark (C), ordförande i kulturnämnden
  • Amina Boulaabi (MP), kandidat till kommunfullmäktige
  • Bengt Kjellgren (M), föreningsordförande Moderaterna Halmstad
  • Eva-Marie Paulsson (S), vice ordförande i kulturnämnden
  • Johnny Roenberg Bodmar (KD), vice ordförande Kristdemokraterna Halmstad
  • Lars Larsson (SD), ordförande Sverigedemokraterna Halmstad
  • Lovisa Aldrin (L), kommunråd
  • Tania Bengtsson (V), gruppledare för Vänsterpartiet Halmstad

För mer information, kontakta:

Rickard Bengtsson, processledare kultur
Tel: 076-764 95 99
E-post: rickard.bengtsson@halmstad.se

Anmälan:
Senast onsdag 17 augusti till rickard.bengtsson@halmstad.se

Läs mer om Kulturfrukost