Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Hyror på kommunens äldreboenden faktureras i efterskott från 1 maj

Från och med 1 maj 2021 kommer hyreskostnader för boende i kommunalt äldreboende att debiteras i efterskott (exempelvis: hyran för maj månad faktureras månaden efter, det vill säga i juni)

Hyreskostnader i kommunala äldreboenden har hittills tagits ut för innevarande månad medan övriga hemtjänstavgifter och matkostnader i efterskott. Detta har inte uppskattats av kunderna och ett önskemål från kunder och anhöriga har varit att tillämpa detta hanteringssätt.

För äldre som redan bor på ett kommunalt äldreboende innebär detta att hyreskostnaden inte är med på fakturan som skickas ut i slutet på maj månad utan faktureras istället under juni månad. Informationsbrev kommer att skickas ut från myndighetsenheten på hemvårdsförvaltningen till berörda inom de närmaste dagarna.