• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Hög arbetsbelastning hos överförmyndare i samverkan

Överförmyndare i samverkan har för närvarande hög arbetsbelastning och det kommer att ta längre tid när det gäller återkoppling på telefonsamtal och e-post.

Även beslut som till exempel ansökan om uttag från spärrat konto, samtycken till arvskiften och fastighetsförsäljning kommer att ta längre tid än vanligt.

Detta gäller fram till och med vecka 34.

Vi ber er att ha överseende med detta.