• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Hipp, hipp HURRA – Picassos Kvinnohuvud firar 50 år!

Vad har Halmstad gemensamt med Amsterdam, Paris och New York? Svaret är Picasso-statyer och nu firar Halmstads välkända och extraordinära landmärke, statyn Kvinnohuvud, femtio år. Lagom till jubileet får skulpturen lite extra omsorg och kommer varsamt att rengöras och restaureras.

Konstnären Pablo Picassos Kvinnohuvud har stått i Halmstad sedan 1971. Skulpturen har haft en brokig plats i halmstadsbornas hjärtan. När den uppfördes vållade den stor debatt och har ibland felaktigt anklagats för att inte vara äkta. Idag är skulpturen en viktig del av Halmstads identitet och utgör en central mötespunkt i parken som fått sitt namn efter konstnären, Picassoparken.

I år firar skulpturen 50-årsjubileum och i samband med detta får den lite extra omsorg och blir restaurerad av professionella konservatorer. Skulpturen kommer varsamt att rengöras från smuts och biologisk påväxt. Mindre sprickor och kalkavlagringar kommer att bli åtgärdade. Arbetet sker på plats i Picassoparken under hösten 2021 och beräknas ta cirka 4 veckor.

Hur kom statyn till Halmstad?

Pablo Picasso (1881-1973) är kanske världens mest kända konstnär. Så hur kommer det sig att en av 1900-talets mest inflytelserika konstnärer donerade en skulptur till den lilla svenska staden Halmstad?

År 1968 började vägingenjör Stig Nordström undersöka möjligheterna att få en Picasso-skulptur till Halmstad. Han fick kontakt med Picasso via konstnären Carl Nesjar. Picasso blev intresserad av förslaget. Nordström arbetade sedan i hemlighet med att hitta en placering för skulpturen Kvinnohuvud.

Picasso besökte aldrig Halmstad utan godkände placeringen utifrån olika fotomontage som Nordström gjort med hjälp av Nesjar. I november 1969 kom en av bilderna tillbaka med texten ” Bon à tirer pour Carl Nesjar – Picasso 18.11.69”. Godkännandet innebar att Picasso donerade skulpturen till Halmstad mot att staden stod för kostnaden för uppförandet.

Nordström vände sig till kommunen för ett officiellt beslut om att ta emot donationen. Efter viss tveksamhet tog politikerna beslut om att ta emot skulpturen enligt Nordströms förslag – men med kravet att skulpturen skulle minskas från 18 till maximalt 16 meter. Carl Nesjar fick i uppdrag att uppföra skulpturen. Den stod klar i januari 1971 och hade då kostat 250 000 kr.

Carl Nesjar uppförde flera skulpturer för Picasso bland annat i Kristinehamn, Amsterdam, Paris, New York och Jerusalem.

Bild på statyn Kvinnohuvud av konstnären Pablo Picasso på plats i Picassoparken, Halmstad.

Konstnären Pablo Picasso´s staty Kvinnohuvud på plats i Picassoparken, Halmstad.

Fakta:

Formen på statyn har sin bakgrund i en period då Pablo Picasso experimenterade och klippte i papper för att skapa siluetter. Skulpturen är ett porträtt av hans sista hustru, Jacqueline Roque.
Höjd: 15 meter
Vikt: 50 ton
Material: blästrad betong