Har du insatser inom äldreomsorg? Dags att lämna inkomstförfrågan

Under vecka 4 kommer alla hemvårdsförvaltningens kunder med beviljade insatser inom äldreomsorgen, såsom hemtjänst och trygghetslarm, att få hem ett brev med en blankett för inkomstförfrågan. Din inkomst påverkar avgifterna för insatserna och det är därför viktigt att den blir rätt ifylld och inskickad.

Individuell prövning varje år

Vi tar hänsyn till flera faktorer när vi räknar ut din avgift för beviljade insatser. Vi ser över dina inkomster, bostadskostnader och civilstånd samt vilken typ av omsorg du har fått beviljad. För att vi ska kunna göra en rättvis bedömning behöver du fylla i inkomstförfrågan och lämna den till oss. Denna skickar vi ut varje år. Är ni två i hushållet som har beviljade insatser ska båda lämna in varsin inkomstförfrågan.

Du kan alltid välja att avstå från att få din avgift individuellt prövad, då betalar du istället fullt pris per dag för de insatser du fått beviljade. Högsta avgiften (tidigare kallad maxtaxa) för 2023 ligger på 2 359 kronor i månaden.

Du kan också fylla i inkomstförfrågan 2023 digitalt. Den finns som en e-tjänst på halmstad.se. Länk till annan webbplats.

Har du frågor om inkomstförfrågan?

Om du tycker att det är krångligt att fylla i inkomstförfrågan kan du få hjälp i Halmstads rådhus. Vi har öppet måndag–torsdag klockan 07–17 och fredag eller dag innan helgdag klockan 07–16. Du kan också ringa oss på telefonnummer 035-13 70 00. Du som väljer att besöka oss får gärna ta med dig inkomstförfrågan som du fått hemskickad, underlag för din hyreskostnad och eventuellt underlag för utbetalning av pension eller liknande.

Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen. Länk till annan webbplats.