• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Handlaren Alfred Anderssons fond delas ut för palliativ vård på korttidsboende

Ett planerat korttidsboende i Halmstads kommun kommer att upprätta en avdelning för palliativ vård. Över en miljon kronor ur Handlaren Alfred Anderssons fond kommer att delas ut för att starta avdelningen.

Det är sedan tidigare beslutat att Halmstads kommun kommer att bygga ett nytt korttidsboende med planerad byggstart 2022. Boendets syfte är att avlasta sjukhuset och ta hand om de personer som är för sjuka för att vara hemma, men ändå behöver ett särskilt boende.

Fastighetskontoret har ansökt om medel ur Handlaren Alfred Anderssons donationsfond för att upprätta en avdelning på boendet som kommer ha fokus på palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutade på tisdagens sammanträde att bevilja ansökan och hela fondens kapital på cirka 1 086 000 kronor kommer att delas ut till Fastighetskontoret.

- Det känns gott att kunna använda denna donation till en så viktig verksamhet och till något som går i linje med donatorns intentioner, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i personal- och ledningsutskottet.

Handlaren Alfred Andersson gick bort år 1937 och testamenterade då sin förmögenhet till olika ändamål. Alfred donerade bland annat 100 000 kronor till Halmstads kommun som en grundplåt till ett blivande hem för obotligt sjuka. Sedan dess har kapitalet vuxit till cirka 1 086 000 kronor. Eftersom hela fondens kapital betalas ut beslutades samtidigt att stiftelsen upphör. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.