• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

"Halmstad växer-rummet" ska ge en inblick i framtidens Halmstad

Den 10 maj invigs Halmstad växer-rummet i Rådhusets entréområde. På en 150 kvadratmeter stor utställningsyta kan du ta del av hur Halmstads kommun vill utveckla och utforma kommunen på ett smart och hållbart sätt, både i närtid och de kommande 30 åren.

Informationen presenteras på olika sätt till exempel genom 3D-modeller, filmer, kartor, text och bildskärmar. Här visas nya bostadsområden och infrastruktursatsningar, men även de utmaningar där kommunen måste anpassa sig efter nya förhållanden – som att klimatsäkra områden och arbeta för hållbar utveckling.

– Jag hoppas att rummet ska ge ökad insyn och förståelse för de utmaningar vi står inför, men också väcka nyfikenhet och locka nya målgrupper att bli delaktiga i allt som är på gång, säger Malin Johansson, planarkitekt och projektledare för rummet.

En karta med hus utskrivna i 3D står på ett bord. Malin Johansson står bredvid.

Malin Johansson förbereder 3D-modeller av kommande bostadsområden som ska visas i rummet.

Invigning onsdag 10 maj kl. 11–13 och 16–18

Programmet körs två gånger, välj den tid som passar dig bäst!

Stefan Pålsson, kommunstyrelsens ordförande, invigningstalar och sätter sista 3D-byggnaden på plats. Därefter hålls korta tiominutersföredrag och besökarna kan mingla bland 10 stycken stationer och ställa frågor om aktuella projekt, bland annat centrumutvecklingsplanen, Lilla torg och kommunens hållbarhetsarbete.

Halmstad växer-webben i ny form

Samtidigt invigs också ”Halmstad växer-webben”, en del av halmstad.se, som relanserats under våren. Här samlas alla kommunens samhällsbyggnadsplaner och -projekt, från översiktsplaner och förstudier, till detaljplanering och byggnation. En ny sökfunktion gör det lätt att söka på geografiskt område, kategori eller status. Till exempel kan du se vilka planer som är öppna för synpunkter eller söka bara på skolor.

Här får invånare, besökare och företagare insyn och därigenom en möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling. Många av kommunens projekt sträcker sig över lång tid och nu blir det lättare att följa processen. Texterna är kortfattade och vad som är på gång förklaras på ett tydligt sätt. För den som vill ha djupare information finns även alla handlingar ute till varje plan.

I bakgrunden syns en karta med utpekade nya bostadsområden och i förgrunden är ett av bostadsområdena utskrivet i 3D.

Rummet följer Rådhusets öppettider

Halmstad växer-rummet är öppet för allmänheten måndag–torsdag 8–17 och fredag samt dag före helgdag 8–16. Alla är välkomna in och kika, man behöver inte anmäla sig i receptionen innan.

Rummets innehåll kommer att skifta över tid i takt med att nya områden detaljplaneras och nya strategiska planer tas fram.