• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstads kommuns anställda kan vaccinera sig på arbetstid

Medarbetare som är anställda av Halmstads kommun kommer att få möjlighet att vaccinera sig på arbetstid. Det beslutade kommunstyrelsens förhandlingsdelegation under tisdagens sammanträde.

Erbjudandet om att vaccinera sig på betald arbetstid gäller de medarbetare som inte har möjlighet att vaccinera sig på sin fritid. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell plan för vaccination mot covid-19. Planen anger prioritering för vilka som ska erbjudas vaccination först. Syftet är att ge tidigt skydd till personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19, men även att i senare skede förhindra spridning av sjukdomen i samhället.

- Att vaccinera sig är givetvis frivilligt, men jag tycker det är viktigt att Halmstads kommun som arbetsgivare ser till att arbetstider inte är ett hinder för att kunna vaccinera sig, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i förhandlingsdelegationen.

SKR (Sveriges kommuner och regioner) förordar en generös inställning från arbetsgivarnas sida till att låta personal få vaccinera sig på betald arbetstid. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation har tagit beslut om att Halmstads kommun som arbetsgivare kommer att följa denna rekommendation.

- Det är jättebra att vi nu är igång med vaccinationerna och att vi som arbetsgivare gör det vi kan för att underlätta för alla de som vill vaccinera sig, säger Krissi Johansson (S), andre vice ordförande i förhandlingsdelegationen.