• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstads kommun i beredskap under stormen Malik

Stormen Malik drar in över Halland med stormbyar som riskerar att kunna nå orkanstyrka. Kommunens verksamheter är i höjd beredskap. Förberedande åtgärder har införts för att, så långt det är möjligt, minska eventuella konsekvenser av stormen.

Enligt SMHI´s prognos kan stormen Malik dra in med stormbyar som, när de kulminerar, kan komma att nå orkanstyrka. Påverkan kan bli omfattande med risk för bland annat elbortfall, flygande föremål samt bristande framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.

På Halmstads kommun har räddningstjänsten och beredskapsfunktionerna infört förebyggande åtgärder som bland annat innebär att en stab är inrättad på räddningstjänsten och kommunledningen har en stab i beredskap för att snabbt kunna vara i arbete vid behov.

- Vi på räddningstjänsten har gått i stab för att kunna möta det ökade antalet händelser som vi befarar kommer att inträffa. Vi har förstärkt bemanningen på HILL, Hallands Integrerade Larm- och Ledningscentral. Samverkan är planerad med såväl teknik- och fastighetsförvaltningen som Försvarmakten för att kunna ta oss fram om det blir behov av utryckning under stormen. Det finns stora risker med att ge sig ut när det blåser orkan i byarna så vi vill uppmana alla invånare till stor försiktighet, säger Arvid Samuelsson som är stabschef i händelsen på räddningstjänsten. Stanna inomhus! Ge dig inte ut på vägarna om du inte absolut måste.

Länsstyrelsen håller i övergripande samverkan för berörda aktörer i Halland. Inom Halmstads kommun samverkar förvaltningarna med varandra. Flera av kommunens verksamheter är berörda, främst hemvårdsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen, LBVA och HEM. Försvarsmakten har fyra bandvagnar redo för att transportera personal på ett säkert sätt till stormdrabbade områden i kommunen.

- Berörda förvaltningar har förberett sig inför stormen och har höjd beredskap. Verksamheterna samverkar så långt det är möjligt i arbetet för att minska stormens konsekvenser, det kan handla om farbarhet på vägar, elbortfall, översvämning med mera. Extern samverkan sker bland annat med Försvarsmakten. Samverkan är alltid viktig och i situationer som denna ställs detta på sin spets, säger Ann-Louise Rispling, tjänsteman i beredskap. Vi följer väderläget och om konsekvenserna av stormen blir stora för våra invånare kommer vi att gå i kommunövergripande stab, berättar Ann-Louise som även arbetar som stabschef.