• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstads kommun hjälper pandemidrabbade näringsidkare

Kommunstyrelsen fattade i enighet den 16 mars 2021 beslut om ett omfattande stödpaket för att stötta de lokala företag som drabbats hårt av coronapandemin.

På grund av pandemin har en rad nationella restriktioner och rekommendationer införts. Dessa har i olika mån slagit hårt mot många näringsidkare som inte längre kan bedriva sina verksamheter på ordinarie vis. Rekommendationer om exempelvis hemarbete minskar dagbefolkningen och rörelsen i centrumkärnan, vilket har lett till ekonomiska svårigheter för många företagare där.

– Många företag, inte minst inom besöksnäringen, kämpar för sin överlevnad. Dessa företag är viktiga för Halmstad, både som arbetsgivare och för Halmstads attraktivitet. Vi börjar äntligen se ljuset i tunneln efter pandemin och nu vill vi hjälpa till för att så många som möjligt av våra företag ska överleva och fortsätta vara med och skapa ett levande och välmående Halmstad, säger kommunstyrelsen i ett gemensamt uttalande.

Liksom under år 2020 har det nu fattats beslut om en rad nya insatser som kan hjälpa de som drabbats. Kommunen tar i flera fall ut avgifter för exempelvis markhyra och tillsyn. Genom att avstå från att debitera dessa avgifter kan kommunen lätta på betalningsbördan för företagen.

Förslag på åtgärderna har tagits fram i samverkan med lokala och nationella organisationer. De har kostnadsuppskattats till drygt 8 miljoner kronor – men genom att underlätta för drabbade branscher och därigenom enskilda näringsidkare i Halmstad gör kommunen en insats för att bevara företag och arbetstillfällen i kommunen.

Slutligt beslut den 31 mars

Kommunstyrelsen beslutade slutligen att kostnaderna för åtgärderna kommer att belasta 2021 års resultat då beslutsförslaget inte finns med i beslutad budget för 2021. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut den 31 mars.

Kommunstyrelsen gav klartecken för följande åtgärder

 1. Halmstads kommun ska inte ta ut avgift för markupplåtelse rörande uteserveringar och torghandel under hela 2021.
 2. Halmstads kommun sänker parkeringsavgiften i parkeringshuset Svartmunken med 50 procent under hela 2021.
 3. Halmstads kommun ska inte ta ut avgift för alkoholtillsyn gällande serveringsställen under hela 2021.
 4. Halmstads kommun ska inte ta ut avgift för tillsyn gällande hygienisk verksamhet (frisörer, hudterapeuter, massageinstitut, skönhetssalonger, solarier, tatuerare, piercing, akupunktur) under hela 2021.
 5. Halmstads kommun ska inte ta ut avgift för bygglovsansökan rörande uteserveringar under hela 2021.
 6. Destination Halmstad AB får ett bidrag på 100 000 kronor för att fortsätta kampanjen ”Handla för Halmstad”.
 7. Destination Halmstad AB får ett bidrag 100 000 kronor för att fortsätta kampanjen ”Turista hemma”.
 8. Destination Halmstad AB får ett bidrag på 259 000 kronor med syfte att Destination Halmstad AB inte ska debitera näringsidkare vid inlösen av presentkort (kommunens julgåva 2020).
 9. Halmstads kommun ska inte ta ut avgift inom branscher rörande miljötillsyn (bilvård och drivmedelsanläggningar, verkstäder, textiltvätterier) under hela 2021.
 10. Teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att skapa en ”pick up point” i centrala Halmstad.
 11. Halmstads kommun ska räntebefria de anstånd och förlängda betalningstider som beviljas till utsatta företag under hela 2021.
 12. Halmstads kommun ska inte ta ut avgift vid ansökan om minskat antal tömningar av fettavskiljare, under hela 2021.
 13. Halmstads kommun ska återbetala tillstånds- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen gällande 2020.