• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstads kommun bygger ny rondell i Ranagård

Med start måndagen den 1 mars påbörjar Halmstads kommun bygget av en ny cirkulationsplats längs med Gamla Tylösandsvägen. En del av vägen stängs av under arbetets gång. Rondellen beräknas bli klar i slutet av april.

Ranagård ska bli Halmstads kommuns nya stadsdel med 400 nya bostäder, äldreboende, förskola och skola. För närvarande pågår arbetet med att anlägga det som kallas för allmän platsmark och det som berör infrastrukturen. Det handlar om park- och naturmark, gator, gång- och cykelbanor, belysning, elnät, vattenledningar, dagvattenhantering, fjärrvärme och fiber.

Måndagen den 1 mars påbörjas bygget av den nya cirkulationsplatsen utmed Gamla Tylösandsvägen.

– Syftet med den nya rondellen är att bromsa in hastigheten och göra området mer trafiksäkert. Hastighetsgränsen på sträckan mellan Albinsro och campingen kommer även att sänkas från dagens 60 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen, säger Henrik Eklund, biträdande projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen i Halmstads kommun.

Så påverkas trafiken

Arbetet planeras pågå mellan 1 mars och 30 april. Under byggtiden kommer framkomligheten på Gamla Tylösandsvägen att påverkas. En 160 meter lång sträcka i höjd med Trottaberg behöver vara avstängd under hela arbetets gång och trafiken kommer därför att ledas om via skyltar. Trafik från Flygstaden till Albinsro hänvisas till Nya Tylösandsvägen alternativt Bäckagårdsvägen. Trafik från Möllegård hänvisas till Bäckagårdsvägen för att sedan ledas vidare till Nya Tylösandsvägen. En fastighetsägare på Trottaberg kommer att förses med en provisorisk väg för in- och utpassering.

– Vi ber om överseende och hoppas att arbetet inte ska orsaka för stora problem för de som bor och verkar inom området, säger Jonas Wilsby, projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Senare i vår kommer en del av Gamla Tylösandsvägen att breddas lokalt i höjd med Trottaberget, vilket också kommer att medföra tillfälliga avstängningar. Här ska det byggas en ny gång- och cykelbana. Arbetet är planerat att starta i mitten av maj och pågå till mitten av juni.

Hela utbyggnaden av allmän platsmark i Ranagård planeras vara klar till årsskiftet 2021-2022.