• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstads Flygplats AB föreslås få knappt 25 miljoner i ekonomiskt stöd

Kommunens personal- och ledningsutskott ställde sig under sammanträdet den 22 mars positiva till att bevilja det kommunala bolaget Halmstads Flygplats AB 24 723 000 kronor i ekonomiskt stöd under 2022, enligt ett förslag från kommunledningsförvaltningen.

Frågan om det finansiella stödet till flygplatsen är återkommande varje år. Med stöd i EU:s statsstödsregler har kommuner rätt att ge ekonomiskt stöd till de flygplatser som har färre än 200 000 passagerare per år.

Halmstads flygplats har upplevt stora pandemieffekter med minskat resande och hade under 2021 41 370 passagerare. Det är något fler än 2020 då det var 31 673 passagerare.

Av den föreslagna totalsumman på 24 723 000 kronor avser 2 523 000 kronor ett bidrag från Trafikverket för driften av flygplatsen under 2022. Resterande 22 200 000 kronor avser ett koncernbidrag från moderbolaget Halmstads Rådhus AB för underskott 2021.

Nu går ärendet vidare till kommunstyrelsen.