• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstads befolkning fortsätter att växa

Halmstads kommun fick 575 nya invånare förra året. Dock är födelsenettot negativt för första gången sedan 2002. Det visar Statistiska centralbyråns sammanställning av befolkningsutvecklingen under 2022.

Totalt bodde det 105 148 personer i kommunen vid årets slut. Halmstad är fortsatt landets 17:e största kommun.

Förra årets befolkningsökning i Halmstad, 0,55 procent, blev något lägre än riket, som noterade plus 0,66 procent. Det var första gången sedan 2017 som Halmstad hade en lägre ökningstakt än riket.

Flyttningsöverskottet avgörande för befolkningsökningen

Halmstads befolkningsökning beror uteslutande på ett inflyttningsöverskott. 5 141 personer flyttade visserligen från kommunen under 2022 men samtidigt flyttade 5 651 personer in, vilket gav ett överskott på 510 personer.

Av det totala flyttningsöverskottet på 510 personer stod invandringsöverskottet för 584 personer medan det inrikes flyttningsöverskottet var minus 74 personer.

När det gäller födelsenettot, födda minus döda, slutade det på minus 20 personer. 1 032 barn föddes och 1 052 personer avled i kommunen. Det var första gången sedan 2002 som födelsenettot var negativt. Resterande 85 personer av befolkningsökningen utgörs av en justeringspost.

Alla kommuner utom Hylte växer

Hallands befolkning uppgick till 342 805 invånare den 31 december 2022. Under året ökade befolkningen i länets samtliga kommuner med undantag för Hylte. Varbergs kommun hade den högsta tillväxten (1,7 procent). Alla kommuner förutom Kungsbacka hade en svagare ökning än året tidigare.