• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstad planerar införa tillståndskrav för företag som hyr ut elsparkcyklar

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutade den 8 februari att de företag som bedriver uthyrningsverksamhet av cyklar, elcyklar och elsparkcyklar ska söka markupplåtelsetillstånd för att kunna bedriva sin verksamhet på allmän platsmark i kommunen. Beslutet innebär att fordonen enbart kommer att kunna ställas upp och parkeras på utpekade platser i Halmstads kommun.

Tillståndskravet medför att företagen ska få betala för att ställa upp sina fordon i Halmstad. Taxan för att ställa upp fordonen på allmän plats föreslås bli 75 kronor per elsparkcykel och månad.

- Det är positivt att halmstadsbor får fler hållbara alternativ för lätta persontransporter i innerstaden. Samtidigt behöver vi ha ordning och reda i trafiken och alla trafikanter måste vara med och ta detta ansvar, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

Det finns i dag fyra företag som hyr ut elsparkcyklar och i Halmstad. Mängden elsparkcyklar påverkar trafik- och gatumiljön och det behövs en struktur för hur kommunen ska bemöta och hantera mängden fordon.

Förslaget till taxa och ordningsföreskrift går vidare till kommunstyrelsen. Sista beslutsinstans är kommunfullmäktige.