• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstad flaggar på romernas nationaldag

På fredag den 8 april uppmärksammar Halmstads kommun romernas nationaldag. På kommunens flaggstänger hissas då den romska flaggan. Romerna tillhör en av fem erkänt nationella minoriteter och flaggningen är en del av kommunens arbete med att synliggöra dessa.

I Sverige finns erkänt fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Flaggning på nationaldagar

Samer, sverigefinnar, romer och tornedalingar har en uttalad dag som firas årligen och som Halmstads kommun flaggar på sedan 2021. Den judiska befolkningen har ingen uttalad dag eller flagga.

Halmstads kommun flaggar på följande dagar:

  • 6 februari Samernas nationaldag
  • 24 februari: Sverigefinnarnas dag
  • 8 april: Romernas nationaldag
  • 15 juli: Tornedalingarnas dag

Romernas nationaldag firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. FN erkände vid denna kongress romerna som ett världsfolk och man antog officiellt den romska flaggan och den romska nationalsången.

I december 2020 antog kommunfullmäktige en riktlinje för arbetet gällande nationella minoriteter och minoritetsspråk. Målet är att skydda de nationella minoriteterna, att stärka möjligheterna för minoritetsgrupperna att vara delaktiga och stödja minoritetsspråken så att de hålls levande.