• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstad direkt även på Fredriksvallsgatan

Kommunens kundcenter heter Halmstad direkt och är vägen in till kommunen för invånare, besökare och företagare, oavsett om kunden ringer, mejlar eller skickar brev. Verksamheten bemannar sedan tidigare rådhusets reception men från 1 april även receptionen på Fredriksvallsgatan 7.

I receptionen på Fredriksvallsgatan kommer du även fortsättningsvis att kunna få hjälp i frågor som rör vägledningscentrum och ekonomiskt bistånd, men du kommer även att kunna få hjälp med andra ärenden, som rör exempelvis barnomsorg, grundskola eller frågor som rör äldre.

Halmstad direkt hanterar olika typer av ärenden från kommunens förvaltningar och bolag. Det kan vara allt ifrån att svara på enkla och vanligt förekommande frågor till enklare handläggning av ärenden.