Halmstad Arena återöppnar vaccinationscentral

Vaccinationscentralen på Halmstad Arena öppnas igen. Nyckeln är flexibla öppettider som gör det möjligt att återuppta vaccinationsarbetet utan att begränsa föreningsliv, skolverksamhet och evenemang i lokalerna.

Vaccinationscentralen på Halmstad Arena öppnar snart i samma del av arenan som tidigare.

− Det är fantastiskt att vi har kunnat hitta en lösning här i Halmstad och kan fortsätta det goda samarbete med Region Halland som vi har haft under vaccinationsinsatsen. Genom de flexibla öppettiderna kan vi erbjuda plats för vaccination utan att det begränsar vår ordinarie verksamhet, säger Carina Robertsson, arenachef vid Halmstad Arena.

Det planeras för 12 bås med kapacitet att vaccinera cirka 1200 personer per dag.

− Målsättningen är att kunna öppna redan vecka 49. Vi har engagerad och motiverad personal på kommunen och hos oss på regionen som är beredda att lägga in de extra timmarna för att få detta färdigt så fort som möjligt, säger Daniel Hedeholt, ansvarig för återupprättande av vaccinationscentralerna vid Region Halland.

På onsdag morgon var de sista pusselbitarna på plats och det står klart att Halmstad Arena öppnar för vaccination mot covid-19 igen.

Anpassade öppettider

I takt med lättade restriktioner har läget på Halmstad Arena förändrats och verksamheten nu är i full gång. Men genom att vaccinationen kommer att inrymmas större publika evenemang så påverkas inte verksamheten enligt det nya upplägget. Vaccinationens öppettider kommer att anpassas efter Halmstad Arenas verksamhet och vid de tillfällen arenan har större arrangemang i A-hallen kommer vaccinationen vara stängd.

− Det kommer inte bli någon skillnad för Halmstadborna utöver öppettiderna. Vi planerar för att kunna erbjuda tider i lika stor utsträckning som tidigare på vaccinationscentralen i arenan, säger Daniel Hedeholt.

Arbetet med att öppna vaccinationscentraler har högsta prioritet för att hindra smittspridningen som nu tagit fart i vår omvärld. Möjligheten att öppna i Halmstad är ett efterlängtat besked i ett läge där Folkhälsomyndigheten nu rekommenderar en tredje dos till alla över 18 år.

− Nu har vi tre centraler på plats och vi kommer att kunna skala upp vaccinationsarbetet i snabb takt framåt. Det är ett intensivt arbete som ligger bakom detta och jag är så glad över det goda samarbetet med kommunerna som har gjort att vi hittar lösningar i detta viktiga arbete, säger Bibi Estev, områdeschef pandemiuppdrag Region Halland.