• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Hallands kommuner i nytt samarbete för att hitta fler familjehem

Behovet av familjer som kan ta emot utsatta barn har ökat stadigt de senaste åren. Därför har nu samtliga kommuner i Halland gått ihop i en gemensam rekryteringskampanj – Våga växa. Med kampanjen vill vi uppmärksamma bristen på familjehem och få fler familjer att anmäla intresse för uppdraget.

Genom att gå samman ser kommunerna möjlighet till bättre genomslag och effektivitet.

Fler barn placeras i familjehem

Barn kan fara illa på olika sätt. Det kan till exempel handla om våld i hemmet, övergrepp eller bristande omsorg. Kommunen ansvarar för att utreda de anmälningar som kommer in till socialförvaltningen och vidta lämpliga åtgärder i de fall detta krävs. I första hand handlar det om att stödja föräldrarna i hemmet, men kommunerna i Halland ser nu en ökning av de fall där vi måste ta beslut om att placera barn i familjehem.

Konkurrens från privata företag

Sedan 1990-talet har antalet privata företag som anlitar familjehem ökat kraftigt. Med anledning av det väljer i dag fler familjer att ta uppdrag via dessa företag. När kommunen själva inte kan rekrytera ett familjehem får de då istället vända sig till de privata företagen och köpa tjänsten av dem.

Fakta om Våga växa-kampanjen

Våga växa är en rekryteringskampanj initierad av samtliga kommuner i Halland.

Kampanjen har möjliggjorts genom ett ekonomiskt bidrag av Region Halland.

Syftet med kampanjen är att få fler familjer intresserade av att bli familjehem. Detta genom att vara transparenta med vad uppdraget innebär likväl som att presentera vad det medför i vardagen – både i utmaningar och nya fina relationer. Vi hoppas att kampanjen ska få fler personer att reflektera kring om man själv vill och vågar ta sig an detta uppdrag – våga utmana sig, våga vara viktig för en annan person, våga ta klivet och våga låta familjen växa med ytterligare ett barn.

Se filmen Våga växa

Det kanske inte är den smidigaste vägen som ger rikast liv. Att öppna dörren för ett barn som har det tufft kräver mod, men du och din familj blir belönad. Att vara viktig för någon är en svårslagen känsla.