• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Grönt ljus för uteserveringar året runt

Nu kan krögare i Halmstads kommun ansöka om tillstånd för uteserveringar även under vintersäsong. Det var ett av besluten som togs vid teknik- och fritidsnämndens senaste sammanträde.

Den rådande situationen med coronapandemin slår hårt mot många verksamheter, så även kommunens krögare. Flera av dem har önskat en möjlighet att kunna ha uteserveringar året runt. Teknik- och fritidsnämnden har därför beslutat att ändra riktlinjerna för tillfällig markupplåtelse. Ändringarna innebär att det numera blir möjligt att ansöka om tillstånd för att ha uteserveringar både sommar och vinter. Beslutet omfattar enklare uteserveringar som inte är bygglovspliktiga.

Året för uteserveringar delas in i två säsonger, en ordinarie sommarsäsong med normaltaxa och en vintersäsong med halverad taxa. Sommarsäsongen pågår mellan 1 april och 30 september medan vintersäsongen pågår mellan 1 oktober och 31 mars. Krögarna kan söka nytt tillstånd kontinuerligt så att de slipper plocka bort bord och stolar mellan säsongerna.

– Vi hoppas verkligen att beslutet kan underlätta för våra lokala företagare. Det känns bra att vi möjliggör uteserveringar året runt, där man kan umgås utomhus och på säkert avstånd, säger Håkan Björklund (C), ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

– Vi i socialdemokraterna är nöjda med beslutet och hoppas att flera krögare kommer att använda sig av den nya möjligheten, säger Micael Nilsson (S), vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Dessutom beslutade teknik- och fritidsnämnden att utvärdera de nya riktlinjerna våren 2022, detta efter ett yrkande från miljöpartiet.

Nya avgifter för hyra av idrotts- och fritidsanläggningar

Teknik- och fritidsnämnden har även beslutat om 2021 års avgifter för att hyra de kommunala idrottsanläggningarna. Avgifterna sätts i olika steg beroende på vem som hyr och det är fortfarande nolltaxa som gäller. Nolltaxa innebär att bidragsberättigade föreningar inte betalar någon avgift när de nyttjar kommunens idrotts- och fritidsanläggningar (inklusive Halmstad Arena) för sin barn- och ungdomsverksamhet (upp till 20 år).

För övriga verksamheter, alltifrån föreningar med vuxenverksamhet till externa kunder utanför Halmstads kommun, höjs avgifterna med två procent. Hyran av idrottshall för en förening med vuxenverksamhet höjs från 205 till 209 kronor, till exempel. Orsaken till prishöjningen är bland annat de senaste årens prisutveckling samt eventuella renoveringar.

– Det är inga stora avgiftshöjningar, vilket är bra. På det viset kommer prisändringen förhoppningsvis inte att påverka bokningarna av våra idrotts- och fritidsanläggningar, säger Håkan Björklund (C).

Halva priset för parkering i Svartmunken

Teknik- och fritidsnämndens ordförande Håkan Björklund (C) har tagit ett ordförandebeslut som innebär att timavgiften för parkering i parkeringshuset Svartmunken halveras, från tolv till sex kronor i timmen. Den reducerade avgiften är tidsbegränsad och gäller mellan den 27 november 2020 och 28 februari 2021. Det är andra gången i år som Halmstads kommun sänker parkeringsavgiften i Svartmunken, första gången var i april.

– Vår förhoppning är, precis som då, att beslutet får fler Halmstadbor och besökare att hitta till vårt nyaste parkeringshus. Vi vill vara tydliga med att vi förutsätter att alla som besöker centrum följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk, säger Håkan Björklund (C).