• Halmstads webbplatser

Grönt ljus för fotbollsplan och ny mötesplats på Andersberg

Den fördjupade studien som skulle ge svar på om magnetfälten kring ställverket påverkar möjligheterna att bygga en ny konstgräsplan på Andersberg på tidigare utpekad plats är klar med ett tydligt besked: det finns ingen anledning till oro. Det betyder att arbetet med att få till fotbollsplanen nu kan gå vidare.

Beskedet presenterades för kommunstyrelsen i dag i samband med att ”godkännande av lokaliseringsstudie för Andersberg” var uppe på dagordningen. Lokaliseringsstudien tar ett brett grepp på Andersberg och har utöver fotbollsplanen, som var ett direkt uppdrag från den politiska ledningen i samband med Halmstads kommuns budget 2023-2027, också ett fokus på utveckling av området som stort.

När ärendet ursprungligen var uppe i kommunstyrelsen tidigare i år var det just frågor om fotbollsplanen, och framför allt eventuella effekter av att anlägga den nära ställkraftverket, som gjorde att politikerna då valde att återremittera ärendet för att få en fördjupad studie på området innan man fattade beslut.

Det är den magnetfältsutredningen som nu är klar. Resultatet visar att det inte finns någon anledning till oro avseende påverkan av magnetfält, och politikerna gav därför grönt ljus att gå vidare med planerna.

- Vi är så glada att kunna ta efterlängtade steg för att få fotbollsplanen på plats! En ny konstgräsplan på Andersberg har länge varit en prioriterad fråga för oss, men det har samtidigt varit självklart att ha alla behövliga utredningar klara innan vi kan sätta spaden i marken, säger Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ella Kardemark (KD), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, säger:

- Jag är glad att frågan nu är löst. Fotbollsföreningen på Andersberg har kapacitet att fånga upp många barn och unga i ett meningsfullt sammanhang, om de bara har någonstans att vara.

Ny mötesplats för unga

Beslutet att godkänna lokaliseringsstudien innebar också grönt ljus att gå vidare med en rad andra planer för området. Utöver att ge positivt planbesked till konstgräsplanen gav politikerna också planuppdrag till en ny mötesplats för unga i åldrarna 11-16 år. Mötesplatsen blir ett komplement till den som redan finns i centrumområdet i dag, som då i sin tur i stället kan anpassa sin verksamhet för åldrarna 16+.

- Det här blir ett lyft för hela Andersberg. Det är en av våra mest levande stadsdelar, men också den med störst socioekonomiska utmaningar, vilket bland annat syns i statistiken om trångboddhet. Alla unga har rätt till en meningsfull fritid, och med en ny mötesplats som komplement till den som redan finns i dag tror vi att förutsättningarna för en meningsfull fritid blir ännu bättre, säger Anna Fallkvist (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Lokaliseringsstudien – en sammanfattning

Planerna för Andersbergs utveckling sammanfattas så här i lokaliseringsstudien:

  • Konstgräsplan lokaliseras på Halmstad 8:1 öster om ställverket där kolonilotter finns idag.
  • Servicebyggnad till fotbollsplanen sker som inhyrning på Hettan 1.
  • Förskola för 4 avdelningar lokaliseras på befintlig parkeringsplats på Hjässan 2.
  • Mötesplats för unga, 11-16 år, placeras på Snöstorps prästgård 1:1 vid spontanidrottsplatsen medan verksamheten utvecklas för att anpassas till åldern 16+ i befintlig lokal i Andersbergcentrum.
  • Kolonilotterna flyttas till Snöstorps prästgård 1:1 mellan Andersbergsringen och E6. Befintligt stenlager på platsen föreslås omlokaliseras till planerad depå vid Kappgatan på Vallås.
  • Öppen förskola omlokaliseras inom stadsdelen, om möjligt till skolan, alternativt till den nya byggnaden för mötesplats för unga.