• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Grönt ljus för andra etappen av Södra infarten

Utbyggnaden av andra etappen av Södra infarten kan nu påbörjas, detta beslutades av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 28 februari.

Förberedande arbeten för den andra etappen pågår redan i dag. Utförandet beräknas starta under andra halvan av 2023, förutsatt att planen vinner laga kraft.

Syftet med den nya detaljplanen är att:

  • koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen
  • koppla ihop befintliga och planerade verksamhetsområden i sydöstra Halmstad
  • avlasta Laholmsvägen från trafik och farligt gods
  • motverka Västkustbanans barriäreffekt mellan östra Halmstad och Östra stranden.

Samtidigt ska detaljplanen inte hindra utbyggnad av godsbangård och järnväg. I stället ska planen öka möjligheterna att omvandla området runt högskolan och industriområdena Larsfrid och Villhelmsfält.

Ärendet skickas nu vidare till kommunfullmäktige, som är sista beslutsinstans.

Läs mer om Södra infartens andra etapp