• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Glögg och centrumprat i Rådhuset på söndag

Alla som vill prata om centrum är varmt välkomna till Rådhuset på söndag, 5 december. Kommunen håller öppet klockan 12–15 och det bjuds på het glögg för den som vill värma frusna tår och berätta om funderingar och tankar om stadskärnan och centrums utveckling.

Just nu är förslaget till fördjupad översiktsplan för centrum ute på samråd. Det innebär att Halmstads kommun vill ha in invånares, företagares, myndigheter och föreningars åsikter, idéer och tankar om den långsiktiga utvecklingen av centrum.

Vända staden mot Nissan

I förslaget till centrumutvecklingsplan ges förutsättningar för den långsiktiga planeringen av centrum. Nya bostadsområden, fler broar över Nissan och fler tunnlar under järnvägen föreslås. I planen finns också förslag på nya stråk för gående och cyklister som kantas av lummig grönska och historiska miljöer. Men också förslag på hur centrum kan skyddas från vatten i klimatförändringarnas spår.

– Vi behöver skydda centrum från översvämning. I planen föreslår vi att det görs på ett trevligt och inbjudande sätt som blir en tillgång för centrum och som bidrar till att vända staden mot Nissan, säger Louise Järnek, projektledare för Centrumutvecklingsplan 2050.

Laholmsvägen blir en stadsgata

Klimatanpassning är bara en av väldigt många frågor och förslag som Centrumutvecklingsplan 2050 tar upp. Trafik är en annan, till exempel Laholmsvägen.

– Vi vill leda om biltrafik från Laholmsvägen till vägarna runt centrum. Då kan Laholmsvägen bli mer som en vanlig gata i staden, som är enkel och trygg att ta sig över, säger William Hedenquist, trafikstrateg och projektledare för Plan för transportsystemet. En plan som nu är på granskning och som också går att tycka till om på söndag.

Fler förslag ur centrumutvecklingsplanen:

  • centrum blir mer av en mötesplats
  • handel och butiker finns strategiskt placerade i shoppingloop
  • mer kontorsytor för att öka dagbefolkningen i centrum
  • plats för nya skolor och förskolor
  • utveckling av båtliv och stadens kajer.

– Vad tycker du som invånare om förslagen? Kom och drick lite glögg och prata med oss på söndag. Vi är nyfikna på dina tankar och idéer om centrum och vad du tycker om förslaget till Centrumutvecklingsplan 2050, säger Louise Järnek.

På Maxi 13 januari 2022

Den som inte har möjlighet att ta sig till Rådhuset på söndag har en ny chans den 13 januari. Då finns gänget från Halmstads kommun i entrén till Ica Maxi Högskolan klockan 16–19.

Lämna synpunkter på planen

Synpunkter på planen kan lämnas skriftligt fram till den 16 januari. Skriv ett vanligt brev till kommunen eller e-post.

Här finns mer information om Centrumutvecklingsplan 2050 och hur du lämnar synpunkter på den.

Lyssna på podden om stadskärnan