• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Fyra vinnare i markanvisningstävling

Halmstads kommun markanvisar tio stadskvarter om 12 600 kvadratmeter för radhus, parhus och lägenheter i ett mycket intressant läge vid den framväxande stadsdelen Fyllinge, efter beslut i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 16 augusti. Bygger och utvecklar gör Skeppsviken, FB Bostad, Riksbyggen och Lernacken.

Utgångspunkten för markanvisningstävlingen var att skapa ett område som erbjöd flera olika bostadsformer. Tävlingen var öppen för alla och bidragen bedömdes av tjänstepersoner utifrån kriterierna pris, arkitektonisk gestaltning och innovativa lösningar för hållbart resande.

De tio kvarteren kommer att vara granne med både öppet jordbrukslandskap och tre bostadsområden som går under namnen Klacken, Åkerslätt och Gyllebolet.

Skeppsviken vinner markanvisning för kvarteren Norden 2, Nattvarden 2, Nattbrisen 2 och Nattvakten 2, fyra kvarter om totalt 8 485 kvm BTA. Här planerar kommunen tillsammans med Skeppsviken att bygga cirka 112 lägenheter.

FB Bostad vinner markanvisning för kvarteren Nattvarden 1 och Nattugglan 5, två kvarter om totalt 2 530 BTA. Här planerar kommunen tillsammans med FB Bostad att bygga par- och radhus med cirka 18 bostäder.

Riksbyggen vinner markanvisning för kvarteren Natthimlen 1 och Norrskenet 6, två kvarter om totalt 3 856 kvm BTA. Här planerar kommunen tillsammans med Riksbyggen att bygga upp emot 26 par- och radhus.

Lernacken vinner markanvisning för kvarteren Norden 1 och Nordbon 1, två kvarter om totalt 3 834 kvm BTA. Här planerar kommunen tillsammans med Lernacken att bygga rad- och parhus med cirka 27 bostäder.

De tio kvarteren präglas av att det är enkelt för boende att resa på ett hållbart sätt. De vinnande bidragen har fokus på laddinfrastruktur för både cyklar och bilar samt cykelpooler för att erbjuda boende smidiga och hållbara resealternativ i vardagen.

Om Fyllinge IV Kvadranten
Området, som ligger omkring fem kilometer sydost om Halmstad centrum, ligger naturnära med närhet till parker, förskolor, skolor, havet och Hallarna köpcentrum. Kommunikationerna är goda med både moderna cykelstråk och ett flertal busslinjer som passerar området.