• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Framtidens Lilla torg – så tyckte Halmstadborna

Fler sittplatser, bättre belysning och blomsterplantering. Detta var några av de förslag som kom in när Halmstadborna fick möjlighet att tycka till och påverka utformningen av ombyggnaden av Lilla torg.

Under våren 2021 påbörjades projektet med att utforma en permanent lösning för ombyggnaden av ett bilfritt Lilla torg. I samband med uppstarten genomfördes även en enkätundersökning där invånarna i Halmstad fick lämna sina åsikter och förslag på hur en mötesplats på Lilla torg kan utformas.

Totalt kom det in 421 svar och majoriteten tyckte att man ska fokusera på fler sittplatser, belysning, grönska och att det ska finnas en evenemangsyta. Många passade även på att i sina frisvar ge fler förslag och även lyfta vad man kan göra på ytan under vintertid.

– Det är kul att så många engagerar sig i området och har tagit sig tid att svara på enkäten.
Vi har fått in flera bra förslag som vi kommer ta med oss i arbetet framåt, säger Emilie Andersson, projektledare teknik- och fastighetsförvaltningen i Halmstads kommun.

Dialogen fortsätter och under hösten kommer det vara möte med krögare och verksamhetsutövare i området.

Projekteringen påbörjas under hösten 2021 och en färdig mötesplats beräknas vara klar under våren 2023.