Fortsatt växelvis distans­undervisning för elever på högstadiet

Med anledning av det rådande smittläget i Halmstad har barn- och ungdomsförvaltningen i samråd med smittskydd Halland fattat beslut om att fortsätta med växelvis distans- och närundervisning för elever i årskurs 7–9 fram till vecka 16.

Undantag finns för elever i grundsärskolan och de elever som rektorn bedömt är i behov av undervisning på skolan.

Successivt kommer skolan att öka antalet elever i skolan. Målsättningen är att från vecka 16 att återgå till närundervisning för samtliga elever. Du kommer få mer information om vad som gäller för dig från din skola.