• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Förtida nedläggning av Bromma flygplats skadar Halmstads utveckling

Tidigare i år presenterade Swedavia en konsekvensanalys och regeringen en utredning om förtida nedläggning av Bromma flygplats. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott lämnade den 30 november två yttranden som betonar att både Swedavia och regeringen saknar regionala utvecklingsperspektiv.

I utredningarna, som båda genomfördes under mycket kort tid, slås fast att Bromma flygplats kan vara avvecklad till år 2025-2027, om regeringen tar ett sådant beslut under nästa år. Utredningarna anger att människors minskade flygvanor som följd av pandemin inte längre motiverar Bromma flygplats verksamhet samt att framtida inrikesresor kan ersättas med Arlanda flygplats.

Halmstads kommun menar att utredningarna inte tagit hänsyn till att en nedläggning av Bromma flygplats kommer påverka den ekonomiska hållbarheten i region Halland negativt, då den försämrade tillgängligheten till Stockholm kraftigt kommer skada Halmstads näringsliv. För Halmstad och region Hallands södra delar är Bromma flygplats den viktigaste målpunkten för flyg till och från Stockholm. Närheten i total restid till Stockholm city kan inte jämföras med förutsättningarna på Arlanda. Den lilla flygplatsen med den snabba incheckningen, flygplatshanteringen och närheten till Stockholms city i kilometer, tid och kostnad gör flygplatsen överlägsen för inrikesresenärer.

Eftersom förbindelsen till huvudstaden kraftigt riskerar att försämras befarar kommunen att Halmstad och södra Halland i framtiden kommer betraktas som en isolerad plats. Avvecklingen riskerar i sin tur medföra till en negativ samhällsutveckling. Inför ett eventuellt förtida beslut om nedläggning av Bromma flygplats kräver Halmstads kommun att regeringen garanterar att Arlanda erbjuder lika god service samt lika goda förbindelser till och från Stockholm city som Bromma flygplats.

- För oss som bor i södra Halland är flyget ett helt nödvändigt transportmedel, och både Arlanda och Bromma flygplats behövs och kompletterar varandra. Diskussionen om en nedläggning av Bromma flygplats skapar en osäkerhet för Halmstads näringsliv och för privatpersoner, vilket på sikt hämmar tillväxt och stadens utveckling. Vi behöver tvärtom långsiktighet och beslut som säkrar och stärker tillgängligheten, säger Jenny Axelsson (C), samhällsbyggnadsutskottets ordförande.