• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Förbud mot att köra på delar av Brogatan och Hvitfeldtsgatan under kvällar och nätter

Från och med onsdagen den 3 mars 2021 stängs delar av Brogatan och Hvitfeldtsgatan i Halmstad för motordriven fordonstrafik. Förbudet mot att köra där gäller alla dagar mellan klockan 21.00 och 04.00, med undantag för moped klass II samt behörig trafik.

Halmstads kommun har beslutat att införa nya trafikregler på Brogatan och Hvitfeldtsgatan i centrum. Från och med onsdagen den 3 mars 2021 råder förbud mot att köra motordriven fordonstrafik på delar av de aktuella vägarna mellan klockan 21.00 och 04.00, alla dagar. Sträckan på Brogatan som omfattas av förbudet går mellan Skepparegatan och Barnhemsgatan, sträckan på Hvitfeldtsgatan går mellan Stenvinkelsgatan och Karsten Rönnowsgatan.

– Vi har haft en dialog med polisen om problematiken inom området. Gemensamt har vi kommit fram till att prova den här åtgärden för att komma till bukt med framförallt buskörningar, särskilt kvälls- och nattetid, säger Anneli Johansson, chef för trafikenheten på teknik- och fastighetsförvaltningen i Halmstads kommun.

Det nya förbudet gäller inte alla motordrivna fordon. Behörig trafik får fortsätta att köra på de aktuella sträckorna dygnet runt. Med behörig trafik menas fordon för boende längs med de aktuella sträckorna på Brogatan och Hvitfeldtsgatan, buss i linjetrafik, taxi, leveransfordon som är avsedda för varudistribution, fordon för tidnings-, post-, eller paketdistribution, fordon med tillfällig dispens beslutad av Halmstads kommun, fordon för renhållnings- och underhållsarbeten vid skötsel av gator och allmän plats, transporter av sjuka eller rörelsehindrade, färdtjänst samt fordon inom vaktbolag. Även moped klass II får köra på gatan, då vägmärket förbud mot motordrivet fordon inte inkluderar denna fordonsklass.

Fysiska trafikhinder är inte aktuellt på Brogatan och Hvitfeldtsgatan.

– Brogatan är en av de mest trafikerade bussgatorna i Halmstad och vi måste välja en trafikreglering som är möjlig att genomföra utan att påverka framkomligheten alltför mycket. Vi hoppas att alla har förståelse och respekt för de nya trafikreglerna, säger Anneli Johansson.

Trafikregleringen görs på försök och det är inte aktuellt med liknande åtgärder på någon annan gata i Halmstad.

Informationsbrev har skickats ut till berörda boende, fastighetsägare samt företagare.