• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Folkomröstningen om Österskans har ett preliminärt resultat

Det preliminära resultatet i Halmstads kommuns första folkomröstning är nu klart. Sammanräkningen visar att 62 431 röstat, vilket motsvarar 76 procent av de röstberättigade. Totalt var 82 059 personer röstberättigade i den rådgivande folkomröstningen.

25 892 personer röstade ja och 35 075 personer röstade nej till förslaget om att bygga ett hotell på Österskans i centrala Halmstad. Det innebär att 41,5 procent röstade ja och att 56,2 procent röstade nej. Valdeltagandet var 76 procent. Det slutgiltiga resultatet fastställs av valnämnden kommande vecka

En majoritet av partierna i kommunfullmäktige har inför den rådgivande folkomröstningen meddelat att de avser att följa folkomröstningens resultat.

Resultatet kommer nu hanteras av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Fakta:
Folkomröstningen i Halmstad har handlat om ett omarbetat planförslag för att bygga ett hotell på Österskans i centrala Halmstad. Frågeställningen var:

Vill du att det ska byggas ett hotell med restaurang och saluhall på Österskans enligt nuvarande förslag?

Preliminärt resultat av folkomröstningen fördelat per distrikt.