• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Folkomröstningen om Österskans flyttas till valet 2022

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 14 december att skjuta på folkomröstningen om detaljplanen för hotellbygget på Österskans till de allmänna valen den 11 september 2022.

Kommunfullmäktige gick alltså på den linje som kommunstyrelsens majoritet tidigare ställt sig bakom vilket innebär att det inte blir någon folkomröstning den 23 januari.

Det innebär också att detaljplanearbetet för Österskans fortsätter och att det kommer att bli en folkomröstning kring förslaget den 11 september.

I beslutet sägs det också att Halmstads kommun inte ska ta ett aktivt ställningstagande för eller emot hotellbygget i kommunikationen inför folkomröstningen, utan bedriva en neutral informationskampanj.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet ville stoppa folkomröstningen och även det fortsatta planarbetet.