• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Fler valdistrikt inför nästa val

Antalet valdistrikt ökar från 54 till 67 stycken inför valet 2022. Anledningen är att antalet röstberättigade i kommunen ökat och att lagen om insynsskydd där valsedlar placeras ställer nya krav.

Just nu bor 80 629 röstberättigade i Halmstads kommun. Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade, och det gör att antalet distrikt som användes under det allmänna valet 2018 och Europaparlamentsvalet 2019 inte längre är tillräckligt.

Med 67 valdistrikt blir fördelningen av de röstberättigade mer ändamålsenlig med mindre risk för köer. Samtidigt blir det ur logistiksynpunkt lättare att hantera den förstärkta valhemligheten, som innebär att man ska kunna välja sina valsedlar utan insyn från andra i lokalen.

Beslutet går via kommunfullmäktige till länsstyrelsen som är beslutande myndighet.